Verdwenen bedrijven - Vos

Exportslachterij VOS Lievelde.

Op 13-07-1867 werd in Zieuwent op boerderij  van de “ Voskeunens”  aan de huidige Vondermansdijk geboren: Johannes Reinier Vos. In zijn jonge jaren ving Johannes o.a. kramsvogels en verkocht deze als delicatesse. Later handelde hij in groente en in geslachte varkens.  Nog later ook in levende varkens. Regelgeving in 1915 verplichtte hem echter zelf een exportslachterij op te richten als hij zijn handel wilde voorzetten.
De keuze voor de vestiging van deze slachterij viel op Lievelde vanwege de mogelijkheid van aan- en afvoer per trein.
In 1916 stond de slachterij VOS aan de Stationsstraat er. Er werden varkens, schapen, runderen en kalveren geslacht.
Op 20-3-1929 kwam Johannes Reinier Vos te overlijden. Het bedrijf ging over in handen van de gebroeders Johannes Bernardus en Henricus Antonius Vos. Laatstgenoemde trad per 1-1-1951 uit als vennoot en Johannes Bernardus Vos werd alleendirecteur.
Zijn zoons Johannes Josephus Maria Vos (geboren 31-3-1924) en Aloysius Antonius Vos (geboren 22-5-1925) traden per 30 juni 1955 toe tot de firma Gebroeders VOS. 

Per 23 december 1959 werd de firma Gebroeders VOS omgezet naar een Naamloze Vennootschap, de N.V. Exportslachterij VOS. Tevens werden bij deze gelegenheid de twee andere zoons van Johannes Bernardus Vos , te weten Leonardus Antonius Vos (geboren 3-9-1930) en Henricus Antonius Vos (geboren 13-9-1931) deelgenoot in de nieuw Vennootschap. 


In de loop der jaren nam de productie steeds gestaag toe, wat uitbreiding na uitbreiding van gebouwen en ook van personeel tot gevolg had. Hieronder volgt een overzicht van alle uitbreidingen van het bedrijf aan de Stationsstraat 16 in Lievelde.

1948 Algemene uitbreiding f 7.900,-
1949 Bouw garage f 2.047.-
1950 Bouw koelhuis f 6.000,-
1950 Bouw schaftlokaal f 1.950,-
1952 Bouw muur ter vervanging van schutting f    550,-
1952 Bouw bergruimte f 6.400,-
1954 Bouw koelhuis f 5.000,-
1955 Algemene uitbreiding f 4.000,
1958 Bouw diepvriesruimte f 6.500,-
1959 Bouw van muur scheiding RK kerkhof f 2.000,-
1960 Vergroten van kantoor f 5.500,-
1962 Uitbreiding slachthuis f 27.500,-
1962 Bouw hoogspanningslokaal f 6.000,-
1964 Uitbreiding voorraadlokaal f 8.000,-
1965 Uitbreiding slachterij f 30.000,-
1965 Bouw varkensstal f 9.500,-
1966 Bouw van een kantine f 48.500,-
1968 Uitbreiding uitsnijderij f 40.000,-
1968 Uitbreiding kantine f 6.000.-
1968 Bouw luifel/afdak f 10.000,-
1970 Bouw dienstgebouw technische dienst f 85.000,-
1971 Bouw magazijn f 18.300,-
1971 Uitbreiden dienstgebouw administratie f 4.800,-

 

In 1971 werden de jongste vennoten, te weten Leonardus Antonius Vos (geboren 3-9-1930) en Henricus Antonius Vos (geboren 13-9-1931) aan de directie toegevoegd. Daarna namen de investeringen grotere vormen aan.

1972 Uitbreiding slachterij f 570.000,-
1974 Uitbreiding slachterij f 250.000,-
1976 Verbouwing slachthuis f 500.000,-
1980 Uitbreiding slachterij f 475.000,-
1981 Bouw nieuwe trafo f 35.000,-
1985 Bouw koelcellen f 1.400.000,-

 

In 1989 kwam VOS exportslagerij in handen van de Sturko-van der Laan groep. De investeringen gingen echter gewoon door. Maar wel op een meer bescheiden schaal. 

1992 Bouw loods voor opslag f 25.000,
1994 Bouw kantoor f 110.000,-
1994 Bouw kantoor f 160.000,-
1996 Uitbreiding veestalling f 135.000,- 
1996 Bouw wasruimte f 58.000,- 

 

In 2004 zag Sturko het in Lievelde ook niet meer zitten en deed de exportslagerij over aan Dumeco, die later verder ging onder de naam VION.

VION gaf echter na 2 jaar, dus in 2006, de pijp al aan Maarten. Sindsdien stond het gebouw jaren leeg en verviel steeds verder. Het haalde in juni 2013 in de pers de nominatie van een van de lelijkste plekken in de Achterhoek. Dat was de druppel die er voor zorgde dat door VION snel tot sloop werd besloten. Vanaf september 2013 ratelden de sloophamers en eind 2014 resteerde slechts een provisorisch met gras ingezaaid terrein, met een grote vijver,  op de plek waar eens een alom bekende slachterij stond.

Het terrein is licht verontreinigd en mocht er ooit gebouwd gaan worden dan dient de bodem eerst gesaneerd te worden. 

Lievelde VOS plattegrond eerste begin 1916
Lievelde Stationsstraat slachterij VOS 1953
Lievelde luchtfoto centrum kerk en VOS jaren 60
Lievelde Stationsstraat slachterij Vos vrachtwagens 1960
Lievelde VOS luchtfoto ca 1980
Lievelde VOS luchtfoto ca. 1990 kopie
Lievelde Stationsstraat Vos gebouwen 5-12-2013
Lievelde Stationsstraat Vos gebouwen sloop 5-12-2013
Lievelde Stationsstraat Vos gebouwen sloop 5-12-2013
Lievelde Stationsstraat Vos gebouwen sloop 5 5-12-2013
Lievelde Stationsstraat Vos sloop gebouwen 14-1-2014
Lievelde Stationsstraat Vos sloop gebouwen 14-1-2014
Lievelde Stationsstraat slachterij VOS 30-1-2014
Lievelde Stationsstraat Vos gesloopt 12-3-2014
Lievelde Stationsstraat sloop fundamenten Vos 2-5-2014
Lievelde Stationsstraat sloop fundamenten Vos 2-5-2014
Lievelde Stationsstraat terrrein VOS schoon opegeleverd 30-7-2014