Het verdwenen Achterhoekse Nazareth

Na de jaarvergadering van de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde op donderdagavond 20 april   a.s. houdt Hans de Graaf uit Aalten een lezing over het verdwenen laatmiddeleeuwse klooster Nazareth bij Bredevoort, in de volksmond klooster Schaer genoemd. Het lag tegen de grens van de huidige gemeente Oost-Gelre.
Het klooster hoorde bij de Moderne Devotie. Dat was een spirituele beweging, die opkwam aan het eind van de veertiende eeuw. Inspirator was Geert Grote uit Deventer. Hij wilde terug naar de waarden van de vroege christenen: een oprecht vroom handelen en een leven in eenvoud. Thomas à Kempis verwoordde het ideaal van de Moderne Devotie met praktische richtlijnen in zijn boek De Imitatione Christi, de navolging van Christus.
Na de dood van Geert Grote stichtte volgeling Florens Radewijns een klooster in Windesheim ten zuiden van Zwolle. Het was het hoofdklooster. De kloostervereniging of Congregatie van Windesheim bestond op haar hoogtepunt uit ruim honderd kloosters. Het klooster Nazareth was hier één van.
Het Achterhoekse klooster lag in de eenzaamheid van de wildernis aan de rand van de grote Schaersheide op een hoogte die grensde aan een nat veengebied. De grond was in 1429 beschikbaar gesteld door Derck van Lintelo. De spirituele invloed van het middelgrote klooster was groot. Behalve in de Heerlijkheid Bredevoort, was zijn invloed ook merkbaar in Grol en Lichtenvoorde.
Hans de Graaf deed uitgebreid onderzoek naar het ‘klooster Schaer’: zijn uiterlijk, als bedrijf en wat de bewoners ervan bezielde. Dat resulteerde in het boek ‘Windesheimers op de heide: het verdwenen Klooster Nazareth bij Bredevoort en zijn geestelijke en materiële omgeving’.
De lezing met beeldpresentatie is op: 
donderdagavond 20 april a.s., aanvang van de lezing is om 20.30 uur in de grote zaal van “De Koppelpaarden” , ingang Bleekwal.
Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde nodigt belangstellenden uit voor deze nteressante lezing. Entrée is vrij.  Ter bestrijding van de kosten wordt wel een  collecte gehouden. Consumpties zijn voor eigen rekening. Van harte welkom !  

Monument ter herinnering aan klooster 't Schaer op de spitsing Hoeninkdijk/Kloosterstraat
Zegel op de zijkant van het monument